Kokių dokumentų reikia sutarčių sudarymui?

Kokių dokumentų reikia sutarčių sudarymui?Daug piliečių ir įmonių praktiškaidiena įvyksta įvairiose sutartyse. Jie gali būti žodžiu arba raštu. Kalbant apie popieriuje sudarytą sutartį, svarbu ne tik susipažinti su jos sąlygomis, bet ir patikrinti sandorio šalies kompetenciją.

Būkite atsargūs sudarant sutartį


Jums reikės
  • - pasas; - viešieji nuosavybės dokumentai; - TIN sertifikatas; - sutarties tekstas.
Instrukcijos

1


Jei sutartis su įmone sudaro fizinęįsitikinkite, kad sandorio šalies atstovas turi visus reikalingus įgaliojimus. Kai įmonės vardu sutartį pasirašo vadovas, perskaitykite dokumentą, patvirtinantį jo paskyrimą (rinkimus) į pareigas. Jei įmonė yra sudariusi sutartį su kitu įgaliotu asmeniu (pavaduotoju, vadovu, filialo vadovu ir tt), žr. Jo įgaliojimą. Tuo atveju, jei susitarimo dalykas reikalauja turėti leidimo dokumentus, paprašykite jų taip pat parodyti jų kopijas.

2


Kai asmuo sudaro sutartį su individualiu verslininku, paprašykite jo parodyti savo pasą ir registracijos pažymėjimą.

3


Jei pagal sutarties sąlygas įmonė arba įmonėverslininkas mokės išmokas asmens naudai, pateikia jiems savo paso kopiją ir INN sertifikatą. Jos yra būtinos nebaigtų mokėjimų apmokestinimui.

4


Sudarant sutartis tarp juridinių asmenųasmenys ar individualūs verslininkai gali papildomai reikalauti: sudedamųjų dalių, registracijos ir leidimo dokumentų kopijų dabartinėje versijoje, finansinių ataskaitų duomenimis (ypač balanso), dokumentais, patvirtinančiais registraciją mokesčių ar kitoje valstybinėje institucijoje ir tt

5


Jei pasirašysite sutartį su asmeniu,paprašykite jo parodyti pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Sudarant sutartį, kurios objektas yra nekilnojamasis turtas ar transporto priemonė, susipažinkite su jiems pateiktais dokumentais. Kai kuriais atvejais dėl sutarties sudarymo taip pat reikalingas antrojo sutuoktinio sutikimas. Tai taikoma tais atvejais, kai turtas yra įsigyjamas ar išvestas santuokoje.