Kaip apskųsti arbitražo teismo sprendimą

Kaip apskųsti arbitražo teismo sprendimąDabar vis dažniau perduodami ginčo dalyviaikonfliktas, kuris kilo tarpusavyje svarstyti arbitražiniame teisme. Jos privalumai yra tai, kad pačios šalys patys pasirenka teismo sudėtį ir bylos nagrinėjimo tvarką. Tačiau ginčyti arbitražo teismo sprendimą nėra taip paprasta.

Arbitražo teismas ir jo sprendimų apeliacinis skundas


Instrukcijos

1


Arbitras laikomas teismuŠalių pasirinktos sprendžiant civilinius ar ekonominius ginčus, kylančius tarp jų. Tai gali būti nuolatinis arbitražo teismas arba teismų struktūra, kurią šalys savarankiškai skiria nagrinėti konkrečią bylą.

2


Siekiant arbitražo teisme kreiptis į arbitražą,Šalys turi tarpusavyje sudaryti rašytinį arbitražo susitarimą. Jame taip pat nurodoma pasirinktą arbitražą, teisėjų skaičių, ginčus, kurie gali būti perduodamas arbitražui, taip pat teismo posėdžio tvarką. Toks susitarimas gali būti formalizuotas kaip nepriklausomas dokumentas arba vienas iš pagrindinių šalių susitarimo dalių.

3


Arbitražo teismo sprendimą gali užginčytiribotas pagrindų ratas. Tarp jų yra: arbitražinio susitarimo negaliojimas arba ginčas nenumatytas, prieštaraujančiojo asmens pranešimų apie teismo ar teismo posėdžio paskyrimą nebuvimas, taip pat pažeidimai, kurie įvyko teismo sukūrimo metu.

4


Kai civilinė byla, pagal kurią arbitražasTeismas nusprendė, pagal teismų įstatymo jurisdikcijos, jis gali kreiptis į atitinkamą teismą dėl sprendimo vietoje. Jeigu arbitražinis teismas nusprendė dėl ginčo pagal nagrinėjimo teismuose arbitražui, jis gali atšaukti arbitražo Pirmosios instancijos teismas, susijusio su sprendimo teritorijoje.

5


Norėdami užginčyti arbitražo teismo sprendimą,Pateikti pareiškimą, kuriame reikia įrodyti jo persvarstymo motyvus. Paraiška pateikiama ne vėliau kaip per 3 mėnesius po to, kai suinteresuota šalis gauna skundžiamą sprendimą. Kartu su paraiška turi būti pateikiamos originalios arba tinkamai patvirtintos arbitražo sprendimo ir arbitražo susitarimo kopijos, taip pat įrodymai, patvirtinantys, kad reikia panaikinti sprendimą. Be to, prie paraiškos pridėtas dokumentas dėl valstybės rinkliavos mokėjimo. Jei paraiška skirta bendrosios kompetencijos teismui, prie jo pridedama jo kopija prieštaraujančiam asmeniui. Pateikdamas paraišką arbitražo teismui, papildomai būtina pridėti antrinei šaliai siunčiamus įrodymus paštu.

6


Jei arbitražo teismo sprendimas atšaukiamas,apibrėžimas, kuris vėliau gali būti apskųstas. Po to šalys gali kreiptis į arbitražinį teismą arba perduoti esamą ginčą kompetentingos jurisdikcijos teismui.